GROEIEN NAAR EEN DYNAMISCH EN INCLUSIEF JEUGDPLAN

Missie: Voor Exakwa is het belangrijk korfbal aan te bieden voor iedereen (inclusief). We streven naar een sociaal veilig sportklimaat waarin iedereen plezier heeft, kan leren & ontwikkelen, bewegen, winnen en verliezen met elkaar.

Aanleiding: Op basis van prestaties van jonge kinderen werden de teams ingedeeld. Dit resulteerde dat de laagste teams niet of nauwelijks tot spelen kwamen. Deze teams kregen de minst ervaren trainers en mochten maar 1 keer in de week trainen in tegenstelling tot de betere teams die de meest ervaren trainers kregen en vaker konden trainen (terwijl de contributie voor leden gelijk was). Hierdoor konden deze kinderen zich onvoldoende ontwikkelen en verdween het spelplezier, wat weer resulteerde in de meeste afmeldingen per speelronde en opzeggingen per seizoen.

Maatschappelijke veranderingen, nieuwe inzichten uit de sportwetenschap, inzichten in de ontwikkeling van jeugdspelers, inzichten over talentontwikkeling zijn factoren waarin de TC zich de afgelopen drie jaar heeft verdiept. De TC heeft kennis opgedaan bij het KNKV, uit de sportwetenschap en andere verenigingen om ons jeugdplan vorm te geven.

nieuwe inzichten

Dit resulteerde in het inzicht dat talent nog niet te zien is in de beginjaren dat je op korfbal zit. Als je in de jonge jeugd bij de betere spelers van je generatie hoort, wil dat niet zeggen dat dat een paar jaar later nog steeds zo is. Het is verleidelijk om talenten proberen te herkennen in de jonge jeugd, maar wetenschappelijke studies en sportbonden hebben aangetoond dat dit eigenlijk niet te doen is. Daarmee is het selecteren op jonge leeftijd verre van nuttig en wordt door de wetenschap ten zeerste af te raden, helemaal om deze teams de meeste aandacht aan te geven en de andere teams te “verwaarlozen”.

Het doel: Met dit beleid willen we een bloeiende en gezonde jeugdafdeling opbouwen. Waarin we zoveel mogelijk jeugdleden willen behouden die met veel plezier kunnen ontwikkelen binnen de korfbalsport.

Vanwege bovenstaande bevindingen heeft de TC haar jeugdplan vormgegeven en maatwerk getracht te leveren en dit ook meerdere malen gedeeld en gepubliceerd.


Interessante artikelen

Wil je weten wat er aan kennis en inzicht is verschenen over talent, talentontwikkeling en teamindeling? Hieronder een aantal artikelen, websites en webinars.