Taken van de vertrouwenspersoon

  • Biedt een luisterend door
  • Geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp
  • Denkt actief mee over preventieve maatregelen
  • Handelt volgens een vast protocol

Strikt vertrouwelijk
De vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er ook voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwens contactpersoon kan haar contactpersoon binnen het bestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie, dus zonder vermelding van de naam van de persoon in kwestie. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werkt de vertrouwenscontactpersoon volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF (
zie  centrum veilige sport)

een beetje opvoeder

Na gezin en school wordt de sportvereniging ook wel de derde opvoeder genoemd. Veel jeugd in Nederland is lid van een sportvereniging. Die heeft daardoor grote invloed op het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren komen doorgaans met veel plezier bij de sportclub. Daarom is het belangrijk dat een sportvereniging een sociaal veilige plaats is voor kinderen.

Rol van de vereniging
Exakwa is een vereniging waar zich activiteiten afspelen die het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van alle kinderen en ouders. We vinden het belangrijk dat onze trainers en coaches zich bewust zijn van de invloed en rol die ze hebben op hun groep en op de kinderen. Het bevorderen van een pedagogisch klimaat op onze sportvereniging moet zorgen voor een positieve ontwikkeling van jeugdleden.

Onze vertrouwenscontact persoon 
De vertrouwenscontactpersoon, 
Carin de Vries is binnen onze korfbalvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die als lid, ouder, vrijwilliger, kaderlid, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de club afspeelt of heeft afgespeeld.

Mailadres:  Carin de Vries