D2                                                           C1                                        D1

 

    

D3                                                                    E2                                                      E1

GOED NIEUWS – het is nog erg vroeg, maar de kampcommissie van Exakwa heeft dit seizoen al een kampvergadering gehad. Hierin hebben wij besloten dat kamp 2022, onder voorbehoud van de maatregelen natuurlijk, gewoon door gaat zoals wij het Exakwa kamp kennen! Wij beginnen, omdat de voorspellingen goed lijken, gelijk met voorbereiden. Wij hebben er alweer zin in!

SAVE THE DATE : woensdag 25 mei 2022 – zaterdag 28 mei 2022

VOOR WIE IS HET KAMP : alle jeugdleden, met leeftijden binnen de F jeugd tot en met de A jeugd.

INSCHRIJVING: vanaf 17 oktober 12.00 uur via de website van Exakwa, link volgt.

Heb je als ouders zijnde nu al vragen over het allerleukste jeugdkamp? Een deel van de kampleiding beantwoord deze graag tijdens de informatie avond!

INFORMATIEAVOND: woensdagavond 13 oktober 19.30 in de kantine van Exakwa.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Geef je nu op via dit formulier: hier aanmelden

Afgelopen dinsdag hebben wij om tafel gezeten met het sportbedrijf, wethouder J. Schoone en beleidsadviseur A. Kasel. Hoofdonderwerp was voor ons het kunstgras. 

Het was een goed gesprek, maar een toezegging voor iets op de korte termijn hebben we niet ontvangen. De wethouder heeft meegedeeld bezig te zijn met een toekomstvisie voor de sport en wil nog in september komen met een startnota. Hierin wordt Exakwa ook meegenomen.

We hebben onze noodzaak met betrekking tot het op korte termijn beschikken over kunstgras bij hem onder de aandacht gebracht en de door de bond gemaakte update van de behoefte analyse alsmede een op schrift gestelde notitie waar het Exakwa om gaat aan hem overhandigd.

Afgesproken is om in oktober weer in dezelfde setting met elkaar om tafel te gaan.
 
De aan de wethouder overhandigde stukken zullen op de website van Exakwa worden geplaatst. 
 

 

Dinsdagavond

Tijdstip

Teams

1800 - 1900

F, E, D, C4, C5

1830 - 1930

C1, C2

1900 - 2000

B (nog geen trainers), C3, A4

1915 - 2015

A1, A2, A3

2015 -

Senioren

 

Donderdagavond

Tijdstip

Teams

1800 - 1900

F, E, D2, D3, D4, C2, C4, C5

1900 - 2000

D1, C1, C3, B (nog geen trainers), A4

1915 - 2015

A1, A2, A3

2015 -

Senioren

 

 

We moetenhelaas ons jubileumfeest toch nog een keer uitstellen. Begin augustus zijn er weer versoepelingen doorgevoerd, daarbij zou ons jubileumfeest ook weer mogelijk zijn maar wel met de nodige beperkingen.
En dat willen we niet!
We zijn van mening dat als we een Exakwa feest organiseren dit moet kunnen zonder beperkingen, waar we vrij zijn om lekker met elkaar te praten, te dansen en te feesten.
We komen na de volgende bestuursvergadering met een alternatieve datum. Dan weten we ook  meer van de persconferentie van 13 augustus a.s. en of dat nog weer gevolgen heeft. 
We houden jullie op de hoogte van ons inmiddels 50+2 jubileumfeest!

Trainen 15 juni tot en met 1 juli Vanaf nu kan er getraind worden in de nieuwe teams, mits we voor alle teams een (tijdelijke) oplossing kunnen vinden.
In de week van 7 t/m 12 juni zullen een aantal teams nog hun laatste training in de oude samenstelling hebben. Bij de teams waarvoor dit geldt wordt dit door de huidige trainers gecommuniceerd. De overige teams kunnen dus trainen in de nieuwe samenstelling met de nieuwe trainers.
Omdat het kort dag is laten we het aan de trainers over of deze week al wordt getraind of dat ze vanaf 15 juni de trainingen weer opstarten. Voor de teams waar nog geen trainers bekend zijn hebben we een tijdelijke oplossing. Dit is ook te zien in onderstaand schema. De trainingstijden voor de nieuwe teams zijn als volgt (voorlopig):

Senioren 1,2,3 dinsdag en donderdag 20.15 - 21.30 uur Dave, Wouter (o.v.b.), Orrin
A 1,2,3 dinsdag en donderdag 19.00 - 20.00 uur Elko, Jesper, Robin, Jesse, Taylor
A4 dinsdag en donderdag 19.00 - 20.00 uur Jurrien
B-selectie 1/2 dinsdag en donderdag 19.00 - 20.00 uur tijdelijk: Ricardo, Yoshua
B3 dinsdag en donderdag 19.00 - 20.00 uur Tijdelijk: Nina, Kayleigh
C1,2,3 dinsdag en donderdag 18.30 - 19.30 uur Michelle, Marit, Maaike, Milan H. (tijdelijk C3 erbij)
C4/C5 dinsdag en donderdag 18.00 - 19.00 uur Bas, Tim (tijdelijk C4 erbij)
D1,2,3,4 dinsdag donderdag 18.30 - 19.30 uur 19.00 - 20.00 uur Martiene, Wouter, Michiel, tijdelijk Elin, Lucas (D3) en Feie
E 1,2,3 dinsdag en donderdag 18.00 - 19.00 uur Levi, Rianne, Nikay, Kay, Jara, Milan vN.
F-spelers dinsdag zaterdag 17.30 - 18.30 10.00 - 11.00 uur Leyla, Faith, Erik, Arthur, Constantina

Vorige week hebben we de concept teamindeling met jullie gedeeld. Daar zijn een aantal reacties op gekomen die we in de TC hebben behandeld.  Dit heeft geleid tot een paar wijzigingen en er wordt nog een aantal gesprekken  gevoerd komende week. Daarnaast is gebleken dat we te summier en te algemeen gecommuniceerd hebben over de gedachte achter de indeling bij met name de A-geleding, waar we maatwerk hebben toegepast. Deze uitleg volgt hieronder alsnog.

In het algemeen waren er een aantal opmerkingen dat bij de teamindeling niet overal is voldaan aan wensen die spelers hadden opgegeven in de eerdere enquête. Dat klopt. Dat zijn immers wensen en het bleek onmogelijk om aan alle wensen te voldoen. Ook kwamen er reacties van (ouders van) spelers die de enquête niet hadden ingevuld, maar die toch graag met bepaalde teamgenootjes in een team wilden. Waar mogelijk hebben we om die redenen nog wat verschuivingen gedaan, of zullen deze nog worden gedaan, de betrokken spelers worden daarover geïnformeerd.

 

A-geleding

In tegenstelling tot wat we eerder communiceerden over de indeling van de A (met A1/A2 als selectieteams en A3 en A4 gelijkwaardige teams in breedtekorfbal) wijken we af van eerder gestelde uitgangspunten. We hebben dit jaar bij Exakwa  een luxepositie wat betreft het niveau van de A-teams. We hebben drie A-teams die erg aan elkaar gewaagd zijn. De A1, 2 zijn 3 zijn eigenlijk 3 teams met wedstrijdklasse mentaliteit. De A1 en 2 spelen daadwerkelijk wedstrijdklasse, A3 wordt ingedeeld in breedtekorfbal klasse (hoog). Reden om A3 (nog) niet in de wedstrijdklasse in te delen is dat daaraan voor de vereniging een consequentie is verbonden, namelijk het leveren van een extra bondsscheidsrechter. Helaas is het de laatste jaren al krap en kunnen we het risico op boetes voor het niet kunnen voldoen aan die voorwaarde, niet nemen. Toch laten we de A3 verbonden aan de A1 en A2 en zullen deze drie teams in ieder geval één keer in de week samen trainen. Omdat de spelers van A1, 2 en 3 qua niveau dicht bij elkaar zitten zullen er gedurende het seizoen meerdere selectiemomenten zijn. De logische momenten zijn de overgang van veld naar zaal en weer terug. Verder zullen A3 spelers veelvuldig gevraagd worden als reserves/invallers bij A1 en A2. Met het plannen van de competitie wedstrijden proberen we daar rekening te houden, zodat ze niet tegelijkertijd spelen.

De A4 is ook ingedeeld in de breedtekorfbal competitie. Het verschil tussen de spelers van de A4 en de andere A-teams is groter. Toch is er voor een enkele speler van A4 een mogelijkheid om bij de gezamenlijke training van A1,2,3 aan te sluiten. Betreffende spelers worden hierover geïnformeerd.

Doordat we dit in de eerste communicatie niet goed hebben meegenomen, realiseren we ons dat er verwarring is ontstaan. Mochten er naar aanleiding van bovenstaande toelichting nog vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De aangepaste indeling staat hieronder

Teamindeling 2de  

 

Het afschuwelijke nieuws bereikte ons dat Jan Ebbers op 74-jarige leeftijd overleden is.
Jan, die een belangrijke rol binnen de vereniging vervulde en op velerlei terreinen actief was, is afgelopen donderdag overleden.
Jan en Coby Ebbers werden samen met hun dochters Jessica en Manuela in 1978 lid van Exakwa nadat zij vanuit Amsterdam verhuisd waren, waar Jan speelde bij Swift en daarna SVK.
Jan was direct zeer actief als scheidsrechter en heeft heel wat wedstrijden voor de club gefloten. Daarnaast heeft hij verschillende teams getraind.
De laatste jaren was hij een enthousiaste en meelevende supporter van zijn kleindochter Dominique.
Wij wensen Coby, Manuela, Jessica, Dominique en verdere familie heel veel sterkte toe.
 

De vereniging heeft onlangs een vergoeding ontvangen van het sportbedrijf voor de betaalde zaalhuur. Vanuit het ministerie van VWS is hier een regeling voor beschikbaar gesteld, waar gebruik van is gemaakt. Binnen het bestuur is, vanwege deze financiële meevaller, daarom besloten gedurende de maand juni geen contributie in rekening te brengen.
Vanaf maart geldt al een gereduceerd contributie tarief voor de spelende leden. De leden die de contributie vooraf voor het hele seizoen hebben betaald krijgen nog een verrekening voor de periode maart tot en met juni. Dit wordt de komende weken terug gestort. 
Wij hopen en gaan er van uit dat volgend seizoen weer een regulier seizoen gaat worden. Vanaf juli, als het nieuwe seizoen van start gaat, zullen de reguliere contributietarieven weer gehanteerd worden. 

Agenda
  
Bekijk onze Jaaragenda hier