Voorzitter

Het doel van de functie is het activeren en stimuleren van de vereniging.

Plaats in de vereniging.
Vormt met de secretaris en bestuurslid financiële zaken het dagelijks bestuur.

Functie-inhoud.

Geeft leiding aan het dagelijks en algemeen bestuur.
Leidt de bestuursvergaderingen.
Leidt de algemene vergaderingen volgens het huishoudelijk reglement.
Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging.
Zorgt voor de navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen.
Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur en de vereniging.
Onderhoudt interne en externe contacten.
Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging.
Is in het bestuur eindverantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid.

Tijdsbesteding:

Informeel naar eigen invulling.
Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering.
Formeel 1 x jaar Algemene Ledenvergadering.
Formeel bezoeken vergaderingen KNKV District Oost, Regio, Gemeente enz.
Telefonische contacten enkele uren per maand.
Informele contacten enkele uren per maand.

 Kwalificaties:

Goede communicatieve vaardigheden.
Flexibele instelling en stressbestendig.

Gewenst:

Ervaring in een leidinggevende functie.
Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging

 

Vrijwilligers Coördinator

Geeft inhoud aan het vrijwilligerswerk binnen de vereniging.

Plaats in de vereniging:
De vrijwilligerscoördinator functioneert onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

Functie-inhoud:
Is belast met de coördinatie van alle vrijwilligers binnen de vereniging.
Stelt een vrijwilligersplan op en houdt dit actueel.
Bewerkstelligt een goede communicatie met alle bestuursleden en commissies en houdt deze in stand
Maakt in overleg met commissies taakomschrijvingen voor alle vrijwilligers en houdt deze actueel.
Draagt er zorg voor dat vrijwilligers zonodig opleidingen kunnen volgen.
Doet zonodig verslaggeving ten behoeve van de bestuursvergadering
Organiseert jaarlijks een vrijwilligersavond.
Zorgt voor actueel houden van de vacaturebank.

Tijdsbesteding:
Informeel naar eigen invulling.
Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering
Formeel 1 x jaar Algemene Ledenvergadering.
Indien de functie dit vereist vergaderingen KNKV District Oost, Regio enz. bezoeken.
Telefonische contacten enkele uren per maand.
Informele contacten enkele uren per maand.

Geboden wordt.
Het vrijwilligersbeleid is van toepassing.
Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien.
Een scholing die bij de functie hoort.
Onkosten vergoeding op basis van geldende tarieven, vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Kwalificaties.
Goede communicatieve vaardigheden.
Flexibele instelling en stressbestendig.
Gezonde dosis humor.
Een mensen mens zijn

Gewenst.
Ervaring in een leidinggevende functie.
Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.

 

Coördinator nevenactiviteiten

Doel.
Het doel van de functie is het activeren en motiveren van de onder zijn beheer gestelde commissies
van de vereniging.
Plaats in de vereniging.
Maakt deel uit van het bestuur.
Functie-inhoud.
Is belast met de bestuurlijke portefeuilles:
OPA (ophalen oud papier)
Activiteitencommissie
Jeugdcommissie
Schoolkorfbal
Kampcommissie
Bewerkstelligt een goede communicatie met de groepen en houdt deze in stand.
De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jaarplanning omvat in ieder geval het doen
opstellen, houden van toezicht op en controleren van de uitvoering en zonodig geven van
aanwijzingen.
Draagt er zorg voor dat op tijd de deelbegrotingen cq budgetvoorstellen voor het nieuwe
verenigingsjaar bij de penningmeester worden ingediend.
Doet zonodig verslaggeving in de bestuursvergadering.
Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.
Tijdsbesteding.
Informeel naar eigen invulling.
Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering.
Formeel 1 x jaar Algemene Ledenvergadering.
Telefonische contacten enkele uren per maand (vooral via WhatsApp)
Informele contacten enkele uren per maand.
Geboden wordt.
Het vrijwilligersbeleid is van toepassing.
Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien.
Een scholing die bij de functie hoort.
Onkosten vergoeding op basis van geldende tarieven, vastgesteld op de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering.
Kwalificaties.
Goede communicatieve vaardigheden.
Flexibele instelling en stressbestendig.
Gezonde dosis humor.
Goed met vrijwilligers kunnen omgaan.
Gewenst.
Ervaring in een leidinggevende functie.
Sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.
1
Uitgift

 Doel.

Het doel van de functie is het activeren en motiveren van de onder zijn beheer gestelde commissies van de vereniging.

 

Plaats in de vereniging.
Maakt deel uit van het bestuur.

Functie-inhoud.

Is belast met de bestuurlijke portefeuilles:

OPA (ophalen oud papier)
Activiteitencommissie
Jeugdcommissie
Schoolkorfbal
Kampcommissie

Bewerkstelligt een goede communicatie met de groepen en houdt deze in stand.
De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jaarplanning omvat in ieder geval het doen opstellen, houden van toezicht op en controleren van de uitvoering en zonodig geven van aanwijzingen.
Draagt er zorg voor dat op tijd de deelbegrotingen cq budgetvoorstellen voor het nieuwe verenigingsjaar bij de penningmeester worden ingediend.
Doet zonodig verslaggeving in de bestuursvergadering.
Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.

Tijdsbesteding

Informeel naar eigen invulling.
Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering.
Formeel 1 x jaar Algemene Ledenvergadering.
Telefonische contacten enkele uren per maand (vooral via WhatsApp
 Informele contacten enkele uren per maand.

 

Geboden wordt.
Het vrijwilligersbeleid is van toepassing.
Een zelfstandige functie waarin de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien.
Een scholing die bij de functie hoort.
Onkosten vergoeding op basis van geldende tarieven, vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 

Kwalificaties

Goede communicatieve vaardigheden.
Flexibele instelling en stressbestendig.

 

Bestuurslid PRESCO (PR, Sponsoring en communicatie)

Plaats in de vereniging:
Maakt deel uit van het bestuur.

Functie-inhoud.

Is als bestuurslid belast met de portefeuilles betreffende:

Public relations
Redactie clubblad Zeepraatjes
Pers/Omroep Flevoland
Sponsoring
Website (www.Exakwa.nl
Sociale media 
Clubkleding
Grote Club actie

De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jaarplanning omvat in ieder geval het opstellen of laten opstellen, toezicht houden op de uitvoering en zonodig geven van aanwijzingen

Is binnen het bestuur de eerst aanspreekbare voor het verzorgen van de positieve uitstraling van de vereniging met behulp van de media en interne organen.
Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.

Tijdsbesteding.

Informeel naar eigen invulling.
Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering.
Formeel 1 x jaar Algemene Ledenvergadering.

 

Wedstrijdsecretariaat B en C jeugd

Ben jij die organisator, die spin in het web, die zonder stress alles onder controle heeft? Dan zoeken wij jou!

Tijdens het seizoen heb je de volgende taken:

 • Spelers/-sters melden zich bij jou af voor wedstrijden bij ziekte en blessures.
 • Je zorgt (in overleg met trainers) voor vervanging en reserves bij wedstrijden.
 • Je verzet, indien nodig, wedstrijden (in overleg met trainers en tegenpartij).
 • Je stelt 3x per seizoen een rijschema op voor alle B en C jeugd

 

Coördinator materialen Schoolkorfbal toernooi

Voor het toermooi hebben we veel korfbalpalen nodig. Deze kunnen we lenen maar staan op diverse basisscholen door heel Lelystad. Jij zorgt ervoor dat deze het weekend voor het toernooi op ons veld staan en dat ze de dagen na het toernooi weer terug worden gebracht. 

 


Hulp en ondersteuning bij onze teams

Binnen de vereniging hebben we een behoorlijk aantal jeugdteams. Al deze teams moeten begeleiden getraind worden. Hiervoor zijn we steeds op zoek naar vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan, het hebben van het plezier, van al onze leden. Nu begrijpen wij dat ouders terughoudend zijn als zij zelf bijvoorbeeld nooit gekorfbald hebben. Gedachten als: “Daar ben ik niet geschikt voor” of “Aan mij zullen ze niet zoveel hebben”, zullen soms snel naar boven komen. Juist die mensen, die wel willen, maar het misschien niet zo goed aandurven, willen we toch van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. Te meer omdat we hier en daar ook jonge korfballers  voor de groep hebben staan, waarbij een volwassene een welkome aanvulling kan zijn. Voor het volgende seizoen zijn we voornemens om regelmatig trainersbijeenkomsten te organiseren om iedereen te helpen met en te ondersteunen bij de vraagstukken waar men tegenaan loopt. Ook hopen we dat de Corona-maatregelen het toelaten dat trainers bij de bond opleidingen kunnen gaan volgen. Naast deze hulp hebben we ook de beschikking over een groep mensen die als mentor van de trainers fungeren. Met deze mensen kunnen trainers sparren of vraagstukken bespreken. Dus,... wil je je steentje bijdragen, schroom dan niet en vul de enquête in als je op de link klikt.

Kantinemedewerkers

Vind je het leuk om tijdens de wedstrijden in de kantine achter de bar te staan? Dan zoeken we jou. Ervaring is niet nodig, we leren je kneepjes van het vak. Enige wat fijn is achter de bar als je gezellig sociaal bent! Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt helpen per seizoen. Ook een leuke functie voor nieuwe ouders in de vereniging, zo leer je snel mensen kennen!

 

Materialen man of vrouw

De materialen coördinator beheert het materialen magazijn en zorgt voor voldoende en deugdelijk materiaal. Ieder lid van de vereniging moet meehelpen de materialen netjes op te ruimen. Echter is sturing nodig vanuit de materialen coördinator.De functie kan prima worden vervuld door meerdere personen.  De taken zijn:

 • Tussentijds materialen controleren en of aanvullen, bij eventuele aanschaf nieuwe materiaal overleg met de penningmeester.
 • Materialen voor zaalseizoen ( in overleg en samenwerking  TC) naar de zalen brengen en na zaal seizoen weer ophalen.
 • Spullen wat nodig is voor competitie zaalseizoen ( in overleg) leveren.
 • Geregeld alles weer netjes aanvegen/opruimen en of onkruid verwijderen.
 • Met regelmaat het materiaal controleren, ballen oppompen wat stuk is weg doen/melden
 • Trainers TC op de hoogte houden van toestand van materiaal, ook met fotos, zij sturen het door naar de trainers indien nodig.
 • Als winter aanbreekt zorgen dat alles onder de afdak ligt ivm sneeuw /regen enz.

 

 

Agenda
  
Bekijk onze Jaaragenda hier